Позиционер

  • Positioner

    Позиционер

    The дәнекерлеу роботының позициясыдәнекерлеу өндірісінің маңызды бөлігі болып табылады және дәнекерлеу икемділігі плюс қондырғысы. Жабдық қарапайым құрылымға ие және дәнекерленген дайындаманы ең жақсы дәнекерлеу жағдайына айналдыра немесе аудара алады. Әдетте, дәнекерлеу роботында екі позициялаушы қолданылады, олардың бірі дәнекерлеуге, ал екіншісі дайындаманы тиеуге және түсіруге арналған.